ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ   ΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

 

ΠολιτικήΑπορρήτου

 

2019/12/01

 

Η 2616870 Ontario Inc η οποία θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας η Εταιρεία,  Η αιρεία έχει την επίσημη έδρα της στο Τορόντο (53 Woodstream BlvdWoodbridge, ON Canada, L4L 7Y8), όπου είναι εγγεγραμμένη στο Επιχειρηματικό Επιμελητήριο του Καναδά με αριθμό 2616870.

 

Η υπηρεσία Game Apex δεν σχετίζεται, χορηγείται ή υποστηρίζεται από κανένα από τα προϊόντα που παρουσιάζονται και καμία εμπορική εταιρεία. Τα εμπορικά σήματα, τα σημεία εξυπηρέτησης, τα logos (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χαρακτηριστικών ονομάτων προϊόντων και εμπορικών εταιρειών) είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών. Προκειμένου να παρέχει Υπηρεσίες Περιεχομένου στον Τελικό Χρήστη, η Εταιρεία  συγκεντρώνει και κατέχει ορισμένα προσωπικά δεδομένα και δεδομένα κίνησης σχετικά με τον Τελικό Χρήστη, τα οποία θα χρησιμοποιεί η ίδια ή τα συνεργαζόμενα με αυτήν πρόσωπα για τους εμπορικούς τους σκοπούς.

 

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου δηλώνουμε ότι δεν συλλέγουμε , χρησιμοποιήσουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που αφορούν την συγκεκριμένη υπηρεσία.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν κατέχει ο Φορέας Παροχής Κινητής Τηλεφωνίας , δεν κοινοποιούνται στην Εταιρεία . Για κάθε σχετικό θέμα που θα ανακύψει καθώς και για πληροφορίες χρέωσης ισχύει η Πολιτική Απορρήτου του Φορέα παροχής κινητής τηλεφωνίας .

 

Οι τοποθεσίες της Εταιρείας στο web μπορεί επίσης να φέρουν διαφημίσεις άλλων εταιρειών. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές τοποθεσιών στο web που λειτουργούν από τρίτα μέρη που συνδέονται με τις τοποθεσίες της ή για πρακτικές απορρήτου τρίτων μερών ή τοπικών διαφημιστικών εταιρειών στο Internet. Όταν απομακρυνθείτε από την τοποθεσία της Εταιρείας μέσω ενός τέτοιου συνδέσμου ή με κλικ σε μια διαφήμιση, θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους ή τοποθεσίας διαφημιστή, ώστε να προσδιορίσετε τον τρόπο που θα χειριστούν οποιαδήποτε ΠΔ τυχόν συλλέξουν από εσάς.

 

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες σας (ενεργές και μη) : https://payments.vodafone.ci=om/GR